პირობები

კომპანია "აი თი დი სი" უზუნველყოფს ნებისმიერი კონფიგურაციის სერვერების ჩამოტანას პირდაპირ მწარმოებლის ქარხნიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.
თქვენს მიერ შეკვეთილი სერვერის ჩამოტანის ხანგრძლივობა 2 კვირაა, რომელზეც ვრცელდება ერთიდან სამ წლამდე საგარანტიო პერიოდი. ნებისმიერი დაზიანებული დეტალის შემთხვევაში მისი აღდგენის ვადა არ აჭარბებეს 2 კვირას.